- Lukket for tilgang. Klinikken er under afvikling -

Referenceramme
8-årig Uddannelse i Supervision af Kognitiv Adfærdsterapi
3-årig Uddannelse i Supervision, Psykoterapeut Foreningen
2-årig Diplomuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi

Psykoterapi
Terapeutisk Metode: Samtale, Rollespil, Hjemmeopgaver, Psykoedukation
Terapeutiske Tilbud: Individuelt, Grupper
Supervision: Individuelt, Grupper

Almen Psykiatrisk Behandling
Støttende og Vejledende Samtaler
Psykofarmakologisk Behandling
Lysterapi

Konsulentarbejde
Undervisning
Rådgivning

Speciallægeerklæringer
Behandlingsmuligheder
Diagnostik

Priser, betingelser
Kr. 1.500, - pr. time
Ved afbud på konsultationsdagen efter kl. 8.30 betales fuld pris,
med mindre andet er aftalt

Tilskud
Den Offentlige Sygesikring Gruppe 2
Sygeforsikringen Danmark Gruppe 2

Samarbejdsmåder
Lægehenvisning Unødvendig
Garanteret Anonymitet
Institutioner
Private

Faglige Foreninger
Dansk Psykiatrisk Selskab


Ellemosevej 17, 8600 Silkeborg
Tlf. tid: kl. 08.30 - 09.00
Tlf.: 23 39 47 95  Fax: 87 20 60 65

www.slj.dk
slj@post.tele.dk
SE-nr.: 21 71 87 77