- Åbent for ambulatorier, bosteder og lign. -
- Lukket for private henvendelser -

Referenceramme
8-årig Uddannelse i Supervision af Kognitiv Adfærdsterapi
3-årig Uddannelse i Supervision, Psykoterapeut Foreningen
2-årig Diplomuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi

Supervision
Individuelt, Grupper

Almen Psykiatrisk Behandling
Støttende og Vejledende Konsultationer
Psykofarmakologisk Behandling
Lysterapi

Konsulentarbejde
Undervisning
Rådgivning

Speciallægeerklæringer
Behandlingsmuligheder
Diagnostik

Priser
Kr. 1.600, - pr. time

Samarbejdspartnere
Institutioner

Faglige Foreninger
Dansk Psykiatrisk Selskab


Vesterlundvej 167, 8600 Silkeborg
Telefontid: Alle hverdage
Tlf.: 23 32 70 63  

www.slj.dk
slj@post.tele.dk
SE-nr.: 21 71 87 77